Rejestr Handlowy B – co po 1 stycznia 2016 r.?

Karolina Rokicka-Murszewska        01 stycznia 2016        62 komentarze

Ostatnio jeden z czytelników bloga zapytał mnie o to, czy powinien dokonać przerejestrowania spółki z Rejestru Handlowego B do Krajowego Rejestru Sądowego do końca 2015 roku, czy też może termin ten (ponownie) został przedłużony. Pomyślałam, że Nowy Rok to dobry moment, aby wyjaśnić, z jakimi skutkami prawnymi wiąże się niedopełnienie tego obowiązku.

Kluczowy dla tej kwestii jest art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 20.08.1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. nr 121, poz. 770 ze zm.):

Do czasu rejestracji, zgodnie z przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r., zachowują moc dotychczasowe wpisy w rejestrach sądowych.

Po tym dniu podmioty, które nie złożyły wniosku o wpis do KRS, uznaje się za wykreślone z rejestru z dniem 1.01.2016 r. Aby uniknąć problemów z majątkiem takiego podmiotu i ewentualną koniecznością prowadzenia postępowania likwidacyjnego, mienie takich podmiotów nabywa nieodpłatnie z mocy prawa Skarb Państwa, który ponosi również odpowiedzialność z nabytego mienia za zobowiązania podmiotów uznanych za wykreślone. Prawa wspólników, członków spółdzielni i innych osób uprawnionych do udziału w majątku likwidacyjnym wygasają z chwilą wykreślenia podmiotu z rejestru.

Wierzyciele mają rok, od chwili nabycia mienia przez Skarb Państwa, aby dochodzić swoich roszczeń (czyli do dnia 1.01.2017 r.), ewentualnie – aby złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji, jeśli wcześniej uzyskali tytuł egzekucyjny przeciwko podmiotowi uznanemu za wykreślony. W takim przypadku wierzyciel może złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko Skarbowi Państwa.

To, co istotne dla właścicieli, organów i innych zainteresowanych – tylko do dzisiaj nieprzerejestrowana z RHB spółka może posługiwać się odpisami, wyciągami, zaświadczeniami i to wyłącznie w zakresie niezbędnym do tej rejestracji oraz do dochodzenia lub zaspokojenia roszczeń wobec podmiotów wpisanych do dotychczasowego rejestru.

 wykorzystane 20150210_142747Zimowa Gdynia blisko rok temu – w 2016 roku też chcę zobaczyć morze zimą!

{ 61 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Andrzej Marzec 22, 2016 o 22:06

Dzień doby,
Mam do Pani prośbę o określenie kto po 01.01.2016r w takim przypadku jak mój, jest stroną dla U.S.

Moja historia:
Też jestem , przepraszam a może byłem właścicielem 100% udziałów sp. z o.o. Ze względy na brak funduszy na podwyższenie kapitału założycielskiego do 50000, spółkę” zawiesiłem ” w Urzędzie Skarbowym i nie zarejestrowałem w KRS ( nie przerejestrowałem z RHB do KRS) . Przez lata składałem do Sądu i bilans itd. jak również do urzędu skarbowego coroczne zeznania i bilans. Spółka nie posiada żadnego majątku jak również żadnych długów. W 2015 roku postanowiłem sprzedać Spółkę za przysłowiową złotówkę. Lecz zagapiłem się i nastał 01.01.2016r. Przyznam, że nie wiem co dalej.
Z informacji wynika, że nie jestem już właścicielem udziałów spółki. Rozumiem. Tylko teraz nasuwa się pytanie: co z urzędem skarbowym ? Kto jest stroną dla urzędu skarbowego? Ja czy Sąd Gospodarczy ? Posłużę się Pani tekstem.
Ustawodawca stwierdza:
Po dniu 31.12.2015 podmioty, które nie złożyły wniosku o wpis do KRS, uznaje się za wykreślone z rejestru z dniem 1.01.2016 r. Aby uniknąć problemów z majątkiem takiego podmiotu i ewentualną koniecznością prowadzenia postępowania likwidacyjnego, mienie takich podmiotów nabywa nieodpłatnie z mocy prawa Skarb Państwa, który ponosi również odpowiedzialność z nabytego mienia za zobowiązania podmiotów uznanych za wykreślone. Prawa wspólników, członków spółdzielni i innych osób uprawnionych do udziału w majątku likwidacyjnym wygasają z chwilą wykreślenia podmiotu z rejestru.

Przyznam szczerze, że starałem się uzyskać informację ( pomoc ) w KRS. Niestety, jak widać bez efektu.
Uprzejmie proszę o pomoc.
Pozdrawiam
Andrzej

Odpowiedz

Karolina Rokicka Marzec 24, 2016 o 11:46

Szanowny Panie Andrzeju, spółka, której udziały Pan posiadał, przestała istnieć z dniem 1.01.2016 r., zaś Pana prawa wygasły. W związku z tym nie może być Spółka czy Pan w żaden sposób stroną w postępowaniu administracyjnym lub sądowym. Dotyczy to także postępowania przed Urzędem Skarbowym. Ponadto, nie wspólnik, a zarząd i jego członkowie w sp. z o.o. odpowiadają za kwestie sprawozdawczości oraz rozliczeń rocznych z organami.

Odpowiedz

Katarzyna Maj 19, 2016 o 12:43

Dzień dobry!
A czy w takim razie dawny zarząd lub jego członkowie mają jakieś obowiązki względem US, ZUS czy GUS – złożenie deklaracji wniosków o wykreślenie? Czy muszą oni podejmować jeszcze jakieś kroki?

Odpowiedz

Karolina Rokicka Maj 19, 2016 o 14:00

@Katarzyna, podmiot uznaje się za wykreślony z dniem 1.01.2016, więc uprawnienia członków zarządu związane z reprezentacją również wygasają. W związku z tym w mojej ocenie zarząd nie może skutecznie reprezentować wykreślonej spółki w postępowaniu np. przed US czy ZUS.

Odpowiedz

Anna Kwiecień 25, 2016 o 10:19

Dzień dobry Pani Karolino,

SP przejmuje z mocy prawa majątek „martwych podmiotów”. Skarb Państwa? -czyli kto? kto będzie prowadził likwidację tego majątku. Starosta? – art. 2j ustawy -Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Odpowiedz

Karolina Rokicka Kwiecień 25, 2016 o 10:29

Dzień dobry Pani Anno!
Dokładnie tak – starosta reprezentuje Skarb Państwa w sprawach związanych z majątkiem podmiotów uznanych za wykreślone. Czy w likwidacji majątku? Też, oczywiście, ale nie musi do niej koniecznie dojść – SP może w odpowiedni sposób zagospodarować to mienie.

Odpowiedz

radek Sierpień 7, 2017 o 16:40

A czy jest to starosta powiatu w ktorym zarejestrowana jest spolka? Czy powiatu w ktorym znajduje sie majatek (nieruchomosci) spolki?

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Sierpień 8, 2017 o 12:44

Starosta właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Odpowiedz

Jan Kwiecień 27, 2016 o 21:44

Dzień dobry!

Mam krótkie pytanie. Co w sytuacji, w której akcjonariusze spółki akcyjnej z RHB próbowali ją przerejestrować do KRS, podwyższyli kapitał do 100.000 zł, w drodze uchwały o emisji nowych akcji, a pieniądze przelali na konto założone dla spółki.
W 2016 r. uprawomocnił się wyrok odmawiający wpisu do KRS, jak wycofać pieniądze z konta?

Przeszły na własność SP, czy skoro kapitał nie został podniesiony, to można je wypłacić?

Odpowiedz

Wojtek Kwiecień 28, 2016 o 12:24

Panie Janie
Z chwilą wydania postanowienia odmawiającego wpisu spółki do KRS, spółkę tę uznaje się za wykreśloną z rejestru z dniem następującym po dniu wydania postanowienia. Wpłacone na konto spółki pieniądze stały się składnikiem jej majątku. Z chwilą wykreślenia z rejestru cały majątek spółki nabył Skarb Państwa.

Odpowiedz

Paweł Czerwiec 1, 2016 o 13:11

Witam,

w moim prywatnym mieszkaniu najemca wbrew mojej woli zarejestrował siedzibę spółki z o.o.
w jaki sposób żądać wyrejestrowania tej spółki z mojego mieszkania? od czego zacząć?
niestety spółka wydaje się być porzucona i kontaktu z zarządem praktycznie nie ma;

Odpowiedz

Karolina Rokicka Czerwiec 2, 2016 o 21:24

@Paweł, trochę nie w temacie, bo wpis dotyczy spółek nieprzerejestrowanych do KRS – ta, o której piszesz, jak rozumiem widnieje w KRS? Teoretycznie nie masz formalnie możliwości zmiany adresu, powinien tego dokonać zarząd, a jeśli nie ma zarządu, sąd rejestrowy powinien ustanowić kuratora do powołania zarządu lub likwidacji spółki. Długa droga. W praktyce – widziałam w aktach rejestrowych spółek zwykłe pisma od osób zainteresowanych wykreśleniem ich adresu z KRSu (przy czym z dowodem, że spółka faktycznie już tam nie ma siedziby – np. rozwiązanie umowy najmu), które były impulsem do wykreślenia adresu przez sąd z urzędu.

Odpowiedz

Renata Czerwiec 9, 2016 o 14:00

Proszę o poradę co zrobić w sytuacji kiedy firma nie przerejestrowała się do KRS ale cały czas działa. Do Urzędu Skarbowego składane były deklaracje CIT i VAT po 01.01.2016r., płacony był podatek wynikający z tych deklaracji.

Odpowiedz

Karolina Rokicka Czerwiec 9, 2016 o 14:39

@Renata, podtrzymuję to, co pisałam wcześniej – spółkę uważa się za wykreśloną, a więc nieistniejącą. Nie ma jej zarząd uprawnień do reprezentacji przed US.

Odpowiedz

Agnieszka Luty 9, 2017 o 20:18

W takim razie co się stanie z deklaracjami, zeznaniami i podatkiem wpłaconym do US? Deklaracje składał podmiot nieistniejący, czy może ówczesny prezes zarządu jako osoba prywatna? I przede wszystkim jak wygląda sytuacja prawna takiej spółki jeśli cały czas działa, zatrudnia pracowników i prowadzi działalność gospodarczą?

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Luty 12, 2017 o 20:15

@Agnieszka, nie bardzo potrafię sobie wyobrazić sobie działalność takiej spółki – jest ona formalnie uznana za wykreśloną.

Odpowiedz

Karolina Sierpień 12, 2016 o 10:15

czy może mi pani wysłac ustawe karjowym rejestrze sądowy z zmianą od 1 stycznia 2016 r

Odpowiedz

Karolina Rokicka Sierpień 12, 2016 o 10:30
Karolina Sierpień 18, 2016 o 17:21

Związku z otrzymanym zawiadomieniem z Sądu Rejonowego
Wydziału Gospodarczego KRS informującego, iż na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r Przepisy wprowadzające ustawę o KRS z dniem 1 stycznia 2016 roku, Skarb Państwa nabywa nieodpłatnie z mocy prawa mienie podmiotu Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Spółka z o.o.
Z udostępnionych dokumentów przez KRS wynika, iż Spółka nie posiada składników majątkowych, nic nie nabyła ani nie sprzedała. Nie zaciągnęła kredytów ani pożyczek. Spółka nie ma wierzytelności do ściągnięcia jak i długów do zapłaty (sprawozdanie z działalności Spółki z dnia
10 czerwca br.). Ponadto Spółka domagała się złożenia do akt rejestrowych jednostki sprawozdania finansowego jednostki za rok 2015.

Czy w opisanej powyżej sytuacji art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r Przepisy wprowadzające ustawę o KRS z dniem 1 stycznia 2016 roku mają zastosowanie?

Odpowiedz

Karolina Rokicka Sierpień 19, 2016 o 08:57

@Karolina, jeśli faktycznie Spółka nie została zarejestrowana w KRS do 31.12.2015 r., to oczywiście art. 9 ust. 2 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o KRS ma zastsowanie.

Odpowiedz

Anna Wrzesień 15, 2016 o 15:17

Witam,
zastanawiam się co w sytuacji, gdy egzekucja przeciwko podmiotowi, który zgodnie z komentowanymi przepisami utracił osobowość prawną jest obecnie w toku…Czy wierzyciel powinien „wyciągnąć” z akt sprawy egzekucyjnej oryginał tytuł wykonawczy, a następnie po uzyskaniu klauzuli na SP kontynuować postępowanie przeciwko SP jako następcy prawnemu (i powinien zdążyć przedłożyć ten tytuł do 31 grudnia)?
czy też konieczne jest umorzenie postępowania, uzyskanie klauzuli na SP i wszczęcie egzekucji przeciwko SP do końca roku?
Rozumiem, że w przypadku gdy egzekucja toczy się z nieruchomości konieczne jest również ujawnienie w KW zmiany właściciela nieruchomości.
pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Wrzesień 16, 2016 o 12:12

@Anna, jeżeli tytuł egzekucyjny został wystawiony przeciwko podmiotowi uznanemu za wykreślony z KRS, sąd na wniosek wierzyciela nadaje klauzulę wykonalności przeciwko Skarbowi Państwa. Do 31 grudnia trzeba złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko SP. Co do ostatniego pytania – nabycie nieruchomości musi zostać najpierw stwierdzone przez starostę (właściwego miejscowo dla nieruchomości) w decyzji. Warto sprawdzić, czy taka decyzja została w ogóle wydana.

Odpowiedz

Anna Wrzesień 16, 2016 o 12:28

Dziękuję Pani za odpowiedź. A czy egzekucja nie może być po prostu kontynuowana przeciwko następcy prawnemu, tak jak ma to miejsce w przypadku spadkobierców…? komornik twierdzi, że wyda z akt sprawy tytuł wykonawczy, żeby umożliwić wierzycielowi przepisanie klauzuli…
Co do drugiej kwestii – prośba o potwierdzenie – wg mnie decyzja starosty ma charakter deklaratoryjny, w związku z czym w razie jej braku nie ma przeszkód do dochodzenia roszczeń przeciwko SP.

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Wrzesień 16, 2016 o 14:55

Co do drugiej kwestii – pełna zgoda, również w mojej ocenie decyzja jest deklaratoryjna, nabycie własności już nastąpiło z dniem 1.01.2016 r. Natomiast co do następców prawnych – trudno mi się jednoznacznie do tego odnieść, ponieważ niewiele jest takich spraw w praktyce. Wydaje się, że nie ma przeciwwskazań, aby uzyskać KW na SP i kontynuować wszczętą egzekucję, zwłaszcza, że SP jest ogólnym następcą podmiotu. Jeśli zdecyduje się Pani na opcję bez umarzania egzekucji, proszę dać znać na blogu, jak się sprawa zakończyła

Odpowiedz

Jerzy Październik 14, 2016 o 13:50

Dzień doby,
Formalnie jestem likwidatorem Spółki z o.o., zarejestrowanej w RHB, która została w 1997 postawiona w stan likwidacji. Do RHB została zgłoszona uchwała wspólników o postawieniu Spółki w stan likwidacji. Po rozliczeniu należności i wierzytelności, Spółka nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej. Spółka nie posiada żadnego majątku jak również żadnych długów. Powstała sytuacja patowa: nie mogłem zakończyć likwidacji, gdyż brak funduszy uniemożliwiał podniesienie kapitału Spółki i przerejestrowanie jej z RHB do KRS.
Przez wszystkie lata składałem do Urzędu Skarbowego Sprawozdania finansowe, bilans, rachunek wyników, CIT-8 itd.
Czy w zaistniałej sytuacji, zgodnie z przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Spółka została wykreślona z RHB z dniem 1.01.2016 r., czy ewentualnie należy podjąć inne działania w celu zakończenia likwidacji i wykreślenia Spółki z RHB.
Serdecznie pozdrawiam

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Październik 14, 2016 o 16:17

Zdecydowanie Spółka została uznana za wykreśloną. Nie ma znaczenia, czy była w likwidacji, czy nie.

Odpowiedz

Szymon Październik 19, 2016 o 12:03

Szanowna Pani,
Byłbym wielce zobowiązany, jeśli to zechciałaby Pani pochylić się nad moim pytaniem…

Czy nieodpłatne nabycie z mocy prawa mienia przez SP rodzi po jego stronie jakiekolwiek roszczenia względem poprzednich wspólników spółki ?

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Październik 24, 2016 o 10:41

@Szymon, o jakie przykładowo roszczenia miałoby chodzić? Wydaje mi się, że nie, ale nie chcę generalizować

Odpowiedz

Szymon Październik 31, 2016 o 09:00

Dziękuję za odpowiedź.

Chodzi o roszczenie naprawienia szkody powstałej z tytułu naruszenia tzw. „zasady nienaruszalności kapitału zakładowego” . W szczególności o działanie niezgodne z dyspozycją art. 189 par 2 KSH . Prosze wyobrazić sobie sytuacje w której zawieszeniu działalności, towarzyszy jednoczesna wypłata środków stanowiących kapitał zakładowy spółki. Zdaje się ,że w takim stanie faktycznym wspólnicy ponoszą odpowiedzialność deliktową względem spółki . Czy jednak w obecnym stanie prawnym, kiedy spółka na mocy nowelizacji, utraciła swój byt prawny, jakiekolwiek roszczenie względem byłych wspólników z tego tytułu jest możliwe?

Odpowiedz

Szymon Październik 24, 2016 o 13:38

Dziękuję za odpowiedź.

Chodzi o roszczenie naprawienia szkody powstałej z tytułu naruszenia tzw. „zasady nienaruszalności kapitału zakładowego” . W szczególności o działanie niezgodne z dyspozycją art. 189 par 2 KSH . Prosze wyobrazić sobie sytuacje w której zawieszeniu działalności, towarzyszy jednoczesna wypłata środków stanowiących kapitał zakładowy spółki. Zdaje się ,że w takim stanie faktycznym wspólnicy ponoszą odpowiedzialność deliktową względem spółki . Czy jednak w obecnym stanie prawnym, kiedy spółka na mocy nowelizacji, utraciła swój byt prawny, jakiekolwiek roszczenie względem byłych wspólników z tego tytułu jest możliwe?

Odpowiedz

Małgorzata Październik 24, 2016 o 19:15

Dzień dobry, zastanawiam się czy taki wykreślony z rejestru podmiot powinien złożyć do US CIT za 2015r. ? Dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Październik 24, 2016 o 19:22

@Małgorzata, to pytanie bardziej do doradcy podatkowego/księgowego. Moim zdaniem tak, ale w zakresie podatków nie czuję się ekspertem

Odpowiedz

Małgorzata Październik 24, 2016 o 21:33

Dziękuję

Odpowiedz

Elżbieta Październik 31, 2016 o 13:36

Witam, widzę u Pani bardzo ciekawą dyskusję. W związku z powyższym mam pytanie czy w wierzyciel (gmina) mająca zaległość z tyt. podatku od nieruchomości składa do 31 grudnia wniosek do sądu o wszczęcie egzekucji przeciwko SP. Właściwy miejscowo dla nieruchomości starosta przeciąga w czasie wystawienie decyzji, a zaległości mam kilka set tysięcy zł. Obawiam się że nie zdążę.

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Listopad 2, 2016 o 11:04

Pani Elżbieto, decyzja starosty ma charakter deklaratoryjny, co oznacza, że stwierdza jedynie fakt, który już i tak zaistniał. W przypadku egzekucji podatku od nieruchomosći ma zastosowanie art. 9 ust. 2f ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o KRS, który brzmi: „Wierzyciel któremu przysługuje należność podlegająca egzekucji administracyjnej, w tym Skarb Państwa, wystawia tytuł wykonawczy przeciwko Skarbowi Państwa”. Wniosku o wszczęcie egzekucji nie składa się do sądu.

Odpowiedz

Elżbieta Listopad 3, 2016 o 07:56

Dziękuje za odpowiedź. Dla mnie jest ona bardzo ważna, bowiem potwierdziła mój tok postępowania. Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Bożena Listopad 30, 2016 o 11:27

Witam serdecznie…i proszę o pomoc :))
Właśnie wczoraj byłam na szkoleniu w Urzędzie Wojewódzkim. Szkolenie na ww. temat (przepisy wprowadzające ustawę o KRS…) dla starostw i powiatów grodzkich.
I…zaskoczenie. Interpretacja organu wojewódzkiego jest taka, iż decyzję potwierdzającą nabycie (art. 9 ust. 2i)przez Skarb Państwa mienia po podmiocie nieprzerejestrowanym do KRS wydaje STAROSTA właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, ale zdaniem prowadzących szkolenie, to nie starosta działający w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, tylko starosta (j.s.t.) i od takiej decyzji odwołanie do SKO.
Dopiero wprost w art. 9 ust. 2j przywołany starosta wg siedziby wykreślonego podmiotu, wprost przez ustawodawcę określony jako wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, to ten „drugi starosta”, który prowadzi w tym temacie sprawy z zakresu mienia i zobowiązań po wykreślonym podmiocie.

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Grudzień 5, 2016 o 12:21

@Bożena, dziękuję za komentarz, problem niewątpliwie jest złożony, bo w charakter prawny starosty jako organu administracji publicznej jest nierozstrzygnięty, pytanie – jakie znaczenie dla spraw z zakresu przejęcia mienia przez SP ma to, czy będzie on organem samorządowym czy rządowym? Bo fizycznie nie będzie ich „dwóch” – ustawodawca chyba takiej interpretacji przez Urząd Wojewódzki w ogóle nie przewidział.

Odpowiedz

Ania Grudzień 8, 2016 o 12:18

Dzien dobry, moje pytanie dotyczy art. 3 ust. 2f ustawy o zmianie ustawy o KRS, cyt.: ” Tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko Skarbowi Państwa stanowi podstawę do kontynuowania postępowania egzekucyjnego wszczętego wobec podmiotu (wykreślonego)” czy to oznacza, ze np. egzekucja administarcyjna jest prowadzona przez ten sam organ egzekucyjny? właściwość organu sie nie zmieni? Pozdrawiam i dziękuję za ciekawy temat.

Odpowiedz

Radek Grudzień 12, 2016 o 11:57

Dzień dobry,

W kontekście dyskusji powyżej zaintrygowała mnie sytuacja, co się dzieje w przypadku uprzednio zawartych umów przez podmiot nie przerejestrowane z RHB do KRS, których wykonanie przypada już po okresie wykreślenia takiego podmiotu z RHB. Czy w takiej sytuacji realizacja tych umów będzie nie możliwa, w sytuacji gdy sama umowa została zawarta poprawnie?

Odpowiedz

BARBARA Grudzień 14, 2016 o 15:35

Witam
mam pytanie SKR nie zarejestrowało się do KRS do 31-12-2015 pisaliśmy odwołanie odrzucono następnie do Sądu i czekając na odpowiedz były prowadzone księgi deklaracje vat cit czy będę miała kłopoty z tego tytułu

Odpowiedz

Mateusz Grudzień 21, 2016 o 20:41

Witam
Czy firmy zostawaly jakos poinformowane ze trzeba sie wpisac do krs i ze zabiera sie przez to caly majatek jak nie zostaly wpisane? Dlaczego sad nie rejestruje tych firm ktore skladaja wniosek juz po terminie? Duzo jest takich firm ktore wcale o tym nie wiedzialy. Wielu prawnikow o tym nie wiedzialo a skad wielu zwyklych ludzi moze czytac ustawe o krs.

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Grudzień 21, 2016 o 22:16

@Mateusz, na przepisanie się z RHB do KRS przedsiębiorstwa miały bodaj 12 lat – jak utworzono KRS to wyznaczono pierwszy termin do końca 2003 r., a potem sukcesywnie go wydłużano, aż w końcu z dniem 31.12.2015 r. zdecydowano się ostatecznie zamknąć RHB. Także trudno mówić o tym, że „dużo firm o tym nie wiedziało” – przez ponad dekadę?

Odpowiedz

Józef Styczeń 1, 2017 o 21:08

Proszę o informację, czy procedura wykreślenia z urzędu spółek nie przerejestrowanych z RHB do KRA przewiduje powiadomienie dotychczasowego zarządu takiej spółki o podjętych czynnościach przez Sąd Rejestrowy tzn. o wszczęciu postępowania i o jego zakończeniu. Moje pytanie wynika z faktu słabej znajomości przepisów prawa w tym zakresie przez pracowników Urzędów Skarbowych (nie twierdzę, że to reguła) a wiąże się ze składaniem deklaracji CIT8 za 2016 rok i w nastepnym czasie sprawozdnania rocznego 2016 rok. Nie zamierzam składać tych dokumentów za 2016 rok, skoro nie jestem już reprezentantem spółki, ale pozostaje kwestia ewentualnej reakcji na wezwania Urzędu Skarbowego dotyczące takich dokumentów. Pozdrawiam

Odpowiedz

Józef Styczeń 1, 2017 o 21:09

miało być oczywiście z RHB do KRS – przepraszam za błąd.

Odpowiedz

Małgorzata Styczeń 2, 2017 o 12:48

Dzień dobry,

na jakiej kolejności zaspokajani będą wierzyciele spółek,które przeszly na Skarb Państwa? Czy będą stosowane przepisy prawa upadłościowego, czy też kolejność zaspokojenia wierzycieli będzie wynikać z 1025 k.p.c?

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Styczeń 12, 2017 o 16:36

@Małgorzata, uważam, że zgodnie z 1025 kpc, stan, który zaistniał nie ma żadnego związku z upadłością.

Odpowiedz

Janusz Styczeń 11, 2017 o 20:44

Witam.
Mam takie pytanie. Spółka z o.o nie została zarejestrowana w KRS. Praktycznie od kilkunastu lat nie działa choć nie była ani zawieszona ani wyrejestrowana. Corocznie składany był bilans, ostatni za 2015 i comiesięczne zerowe deklaracje VAT. Rok obrachunkowy jest od 1 stycznia do 31 grudnia. Z mocy ustawy wydaje mi się, że przestała istnieć od 2 stycznia 2016 bo ustawa mówi, że zlikwidowana zostaje dnia 1 stycznia. W związku z tym jeden dzień 2016 roku była „legalna”. 1 stycznia jeszcze „mogła działać”. Tak zresztą interpretuje US gdyż za styczeń 2016 przyjął deklarację VAT. Czy za ten jeden dzień należy złożyć bilans za 2016 rok i kto powinien to zrobić?

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Styczeń 12, 2017 o 16:33

@Janusz, moim zdaniem to nie jest dobra interpretacja. Przepis stanowi, że spółki „uznaje się za wykreślone z rejestru z dniem 1 stycznia 2016r.”, czyli już 1 stycznia ta spółka nie istniała, a nie dopiero od 2.01.

Odpowiedz

Janusz Styczeń 16, 2017 o 17:50

Bardzo dziękuję za odpowiedź.
To jakby nic nie zmienia w statusie spółki, i tak przestała istnieć. Upraszcza jedynie sprawę z ewentualnym zamknięciem rocznym za 2016 rok.
Jeszcze raz bardzo dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

Dorota Styczeń 19, 2017 o 19:45

Dobry wieczór.

Mam pytanie dotyczące kwestii pracowników byłej spółki, która nie przerejestrowała się z RHB do KRS. Otóż, pracownicy nie mają wypłaconego wynagrodzenia za cały rok 2015, spółka już nie istnieje, mienie przejął SP. Czy pracownicy mogą wystąpić z pozwem przeciwko SP o zapłatę zaległego wynagrodzenia?

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Styczeń 20, 2017 o 13:02

@Dorota, oczywiście, pracownicy są wierzycielami z tytułu zaległego wynagrodzenia, mogą więc dochodzić swoich roszczeń od Skarbu Państwa.

Odpowiedz

małgorzata Styczeń 26, 2017 o 13:06

firma która nie dopełniła obowiązku w KRS w wymaganym terminie ma w naszej firmie udziały, kto ma prawo do tych udziałów

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Styczeń 26, 2017 o 13:27

@małgorzata, prawo do mienia (w tym również do udziałów) ma Skarb Państwa.

Odpowiedz

Arkadiusz Styczeń 27, 2017 o 19:36

Ostatni wpis dotyczy też naszej spółki.
Czy Starosta dokona wpisu w KRS o przejęciu udziałów w naszej spółce (34%)?.
Już ponad rok Skarb Państwa jest naszym udziałowcem a my oficjalnie nic o tym nie wiemy.
Do kogo teraz wysyłać zaproszenie na Walne Zgromadzeniu Udziałowców?

Odpowiedz

Arkadiusz Styczeń 27, 2017 o 20:53

Czy automatycznie podlegamy jakimś innym przepisom o spółkach z udziałem skarbu państwa?

Odpowiedz

Anna Marzec 17, 2017 o 11:53

Witam,
W związku z niezgłoszeniem w wymaganym terminie tj. do 01.01.2017r. wierzytelności Gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (do której zastosowanie mają przepisy Ordynacji Podatkowej) należnej od SP, a powstałej w związku z niewpisaniem Spółdzielni Mieszkaniowej do KRS – czy należności tych nie można już w żaden sposób dochodzić. Moja wątpliwość powstała w świetle zapisów art. 70 O.p.
Dziękuję.

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Marzec 18, 2017 o 11:23

Moim zdaniem, art. 70 o.p. nie znajdzie w tym przypadku zastosowania. Ustawodawca po to wprowadził tak krótki termin zawity, aby skłonić wierzycieli do szybkiego inicjowania postępowań przeciwko Skarbowi Państwa. Chodziło o to, aby SP mógł możliwie szybko móc dysponować nabytym mieniem. Tak więc jeśli należna opłata za gospodarowanie odpadami nie była dochodzona/egzekwowana w 2016 r., nie ma możliwości dochodzenia jej w chwili obecnej.

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Maj 20, 2017 o 09:27

Wszystkim Państwu zainteresowanym postępowaniem administracyjnym, prowadzonym w oparciu o art. 9 ust. 2b i 2i ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o KRS, polecam artykuł Anny Korneckiej w czasopiśmie „Casus”
http://www.kolegium.krakow.pl/__files/Casus_nr_83.pdf, s. 48-53.

Odpowiedz

Monika Maj 22, 2017 o 12:39

Witam, Wykreślona spółka posiadała w gminie zadłużenie w postaci podatku od nieruchomości. Jednakże w 2016 nadal złożyła deklarację podatkową. W ewidencji gruntów i budynków figurował wpis własność: Spółka… W księdze wieczystej, w dziale II wykazana była w 2016 roku w/w Spółka. Gmina dostała decyzję stwierdzającą nabycie nieruchomości w lutym 2017. Nadmienię, również że Starostwo powinno było złożyć deklarację na podatek od nieruchomości ale tego nie zrobiło. W grudniu Gmina wystawiła tytuł wykonawczy ale na Spółkę. Czy Gmina w takim razie może jeszcze żądać spłaty zadłużenia?

Odpowiedz

Anna M Lipiec 20, 2017 o 20:04

P.Karolino
przeczytalam w/w przyklady… i jestem u kresu wytrzymalosci psychicznej.A dlaczego?… Jestem prezesem spolki /100 % udzialow/.Najpierw aportem wprowadzilam a nastepnie za symboliczna zlotowke sprzedalam razem z mezem tejze spolce pawilon handlowy z prawem wieczystego uzytkowania. W 2015 roku staralam sie o wpis do KRS ALE ZOSTAL ON COFNIETY do poprawek… ja przebywam za granica od kilkunastu lat… poprawki nie poszly w czasie do Sadu . W chwili obecnej /w 04.2017 ponownie zostal zlozony wniosek z zalacznikami do Sadu o wpis do KRS.Po miesicu otrzymalam odpowiedz z Sadu ze spolka zostala wykreslona z dniem 01.01.2016 roku caly majatek przechodzi na rzecz Skarbu Panstwa.Oczywiscie Spolka jeszcze zostala ukarana kara pieniezna w wysokosci 500 zl.
Spolka nie ma zadnych zaleglosci z zadnych podatkow. Spolka dzialala do 31.05.17 placac wszystkie swoje zobowiazania wobec Urzedu Skarbowego, jak i oczywiscie placac podatki od nieruchomosci i wieczystego uzytkowania. Z chwila podjecia tej decyzji powiadomilismy Urzad Skarbowy oraz Urzad Miasta i Starostwo oraz wynajmujacych ten pawilon. Oczywiscie w dalszym ciagu placimy wszystkie zobowiazania podatkowe z nieruchomosci a najemca zaprzestal placic czynsz. SPOLKA SWIETNIE DZIALALA. Przynosila dochody. Z roznych zrodel ktore juz przeczytalam wynika ze jako jako Prezes oraz ja jako jedyny udzialowiec nie mam do niczego prawa. Prosze mi odpowiedziec , tak ze szczerego serca… dlaczego ustawodawca przewidzial w tej ustawie korzysci plynace tylko dla Skarbu Panstwa?… a mnie jako przedsiebiorce potraktowal jak szmate?… Czy to jest prawo wolnego , demokratycznego kraju?…Dlaczego ustawodawca nie wskazal organu, ktory moze odwolac sie od decyzji Starosty w kwestii przejecia nieruchomosci.?.. Starostwo rozmawia ze mna ponoc tylko z grzecznosci bo ja nie jestem strona. Dlaczego tak bardzo obostrzona zostala ta ustawa?Morderca zeby zabil 100 ludzi to idzie do wiezienia ale majatku nie pozbawia sie go…… Dla mnie ta ustawa swiadczy tylko o tym ze moj kraj jest zlodziejem. Ogrom ustaw wydawanych przez polski parlament oraz nie do konca przemyslane zmiany stanu prawnego powoduje ze obywatel jest zagubiony. Nie czuje sie w tym kraju bezpiecznie.Polskie ustawodawstwo nie jest najlepszej jakosci, zgodnosc jest czesto kwestionowana przez Trybunal Konstytucyjny.Prosze nie pisac mi tylko, ze wszyscy wiedzieli o tym… ja nie wiedzialam…i takich ludzi jest duzo.
Jest pani prawnikiem, prosze powiedziec… co zrobilaby pani na moim miejscu?
Bo mnie to zostalo sie juz tylko powiesic… stracilam wszystko co dorobilam przez cale moje zycie…

Pozdrawiam

Odpowiedz

Dodaj komentarz

{ 1 trackback }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: