Kurator ujawniony? Na 2000 znaków!

Karolina Rokicka-Murszewska        14 grudnia 2015        Komentarze (0)

Ostatnio klient zapytał mnie, gdzie powinien spojrzeć, żeby sprawdzić, czy spółka ma kuratora i czy zawsze może to sprawdzić, niezależnie od podstawy kurateli. Pytanie na pierwszy rzut oka wydaje się banalne, ale wierzcie mi – nie jest. Co, gdzie i jak ujawniać w Krajowym Rejestrze Sądowym w związku z kuratorem to sprawa zdecydowanie wymagająca szerszego wyjaśnienia. I dobrej kawy 🙂 od tego zaczęłam:

20151211_172730

Zapewne pamiętasz, że Krajowy Rejestr Sądowy jest jawny. Czyli kuratora w Krajowym Rejestrze Sądowym każdy może „obejrzeć”. Ale już „co” można zobaczyć, jest dość ściśle uregulowane w przepisach. Po kolei:

Zgodnie z art. 43 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym:

W dziale 5 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się wzmiankę o powołaniu i odwołaniu kuratora.

Ta regulacja koresponduje z § 16 ust. 1 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz.U. z 2014 r. poz. 835):

W dziale 5 rejestru przedsiębiorców wpisuje się kuratora ustanowionego w trybie art. 26 ustawy oraz innych kuratorów ustanowionych na podstawie przepisów szczególnych. 

Rozporządzenie reguluje, co dokładnie wpisuje się w dziale 5. Dane dotyczące kuratora są identyczne, niezależnie od tego, czy jest on ustanawiany dla spółek osobowych, kapitałowych, europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych czy spółki europejskiej, i obejmują:

  • w polu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę,
  • w polu drugim – imiona,
  • w polu trzecim – numer PESEL lub numer REGON,
  • w polu czwartym – numer KRS,
  • w polu piątym – podstawę powołania kuratora i zakres jego działania,
  • w polu szóstym – datę powołania kuratora,
  • w polu siódmym – datę, do której kurator ma działać

Powyższe dane tak natomiast wyglądają „na żywo”, tj. w postanowieniu o ustanowieniu kuratora dla spółki:

Bez tytułu

Oczywiście jest to tylko przykład. Podstawy powołania kuratora mogą być różne, choć trzeba przyznać, że najczęściej jest nią art. 42 Kodeksu cywilnego (o innych kuratelach czytaj na blogu).

Na koniec ciekawostka. W załączniku 2 do rozporządzenia, o którym mowa wyżej, została określona maksymalna liczba znaków pisarskich w poszczególnych polach Krajowego Rejestru Sądowego. W polach zawierających informację o podstawie powołania kuratora wynosi ona 2000.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: