Make law easier – zbieg postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego

Karolina Rokicka-Murszewska        10 grudnia 2015        Komentarze (0)

Pierwsze spotkanie Koła Naukowego Marketingu Prawniczego za nami! Było sympatycznie i obiecująco, a z ekranu wypowiadał się dla uczestników nawet Rafał Chmielewski! Na stronie wydarzenia na Facebook’u czeka już na Ciebie foto relacja z naszego spotkania – a już teraz zapraszam Cię na kolejne spotkanie w styczniu 🙂 gościem będzie prawdopodobnie znany toruński bloger prawniczy!

Natomiast dzisiaj, w ramach cyklu „make law easier” chciałabym wyjaśnić Ci w dwóch słowach, na czym polega zbieg postępowań: restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Co do zasady są to postępowania odrębne i samodzielne, ale na gruncie nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne (oraz zmian, które wprowadza ona w Prawie upadłościowym i naprawczym) będzie niekiedy dochodziło do ich spotkania. Co się wówczas dzieje?

Najistotniejsza jest sama kolejność rozpoznania wniosków o ogłoszenie upadłości i o restrukturyzację. Ten pierwszy jest dalej idący, gdyż dla przedsiębiorcy byłaby jednak lepsza restrukturyzacja. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie upadłości dłużnika i zachowanie jego przedsiębiorstwa. W związku z tym Prawo restrukturyzacyjne przyjmuje, że jeśli zostaną złożone oba, to pierwszeństwo ma wniosek restrukturyzacyjny. W nowej ustawie taką zasadę przyjęto w art. 11 p.r., natomiast w ustawie – Prawo upadłościowe i naprawcze jego odpowiednikiem będzie art. 9b ust. 1.

Nie zawsze jednak jest tak, że oba wnioski wpływają jednocześnie. Sąd upadłościowy będzie niekiedy procedował jako pierwszy. Obowiązkiem sądu restrukturyzacyjnego będzie w takiej sytuacji (po powzięciu wiadomości o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości) zawiadomienie sąd upadłościowego o złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego.

Teoretycznie w takiej sytuacji następuje wstrzymanie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości. Jednakże, jeśli wstrzymaniu rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości sprzeciwia się interes ogółu wierzycieli, sąd upadłościowy wydaje postanowienie o przejęciu wniosku restrukturyzacyjnego do wspólnego rozpoznania z wnioskiem o ogłoszenie upadłości i rozstrzygnięcia jednym postanowieniem. Przejęcie do wspólnego rozpoznania nie nastąpi wyłącznie wtedy, gdyby prowadziło to do opóźnienia ogłoszenia upadłości, ze szkodą dla wierzycieli. W takiej sytuacji sąd upadłościowy rozpoznaje wniosek o ogłoszenie upadłości, o czym zawiadamia sąd restrukturyzacyjny.

12341620_732152663595415_3976595146580186696_n

A tak wyglądało spotkanie Koła „na żywo” 🙂 źródło: instagram Koła.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: