„Martwe” podmioty i ich wykreślenie z KRS – historii ciąg dalszy

Karolina Rokicka-Murszewska        01 grudnia 2015        Komentarze (0)

To już mój trzeci wpis dotyczący tzw. podmiotów „martwych” i nowej procedury ich wykreślania – bez postępowania likwidacyjnego (art. 25a-25d ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym). Prawodawca – mimo, że obowiązywanie ustawy nie trwa jeszcze rok, już wprowadza w niej zmiany, na szczęście niewielkie i raczej korzystne.

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 205 r. poz. 1923) co do zasady wchodzi w życie dopiero 20 maja 2016 r., ale przepis art. 4 pkt 1 i 2 (dotyczący zmiany w art. 25b i 25d ustawy o KRS) zacznie obowiązywać już od 4 grudnia 2015 r. Poniżej wyjaśnienia, czego dotyczy zmiana, ale zanim się w nią wczytasz proponuję Ci zapoznanie się z poprzednimi postami w temacie – kliknięcie w zdjęcie poprowadzi Cię do odpowiedniego postu:


 

 

 

 

 

 

Jak wspomniałam, przepis art. 4 pkt 1 i 2 ustawy nowelizującej zmienia art. 25b i 25d ustawy o KRS. Zmiana polega wyłącznie na dodaniu nowych ustępów 5, zarówno do art. 25b, jak i 25d, zresztą podobnie brzmiących:

  • w art. 25b dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

5. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, nie podlega opłacie.

 

  • w art. 25d dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

5. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o rozwiązaniu podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, nie podlega opłacie.

Gdyby ktoś się jeszcze nie domyślił, to tak – sprawa dotyczy pieniędzy 🙂 a raczej ich braku, bo przepisy wprowadzają zwolnienie z opłaty za ogłoszenie w MSiG (wynoszącej 100 zł) o wszczęciu postępowania o rozwiązanie podmiotu bez prowadzenia postępowania likwidacyjnego, a po jego zakończeniu – o rozwiązaniu podmiotu.

Jest to zasadne, gdyż z jednej strony jest to postępowanie wszczynane z urzędu przez sąd rejestrowy, z drugiej zaś – podmioty podlegające tej procedurze są z założenia nieaktywne i nie posiadają majątku. Mówimy o podmiocie, który np. od lat nie składa do KRS sprawozdań finansowych, nie dokonuje zmian we wpisach, były nakładane na niego grzywny itp. Natomiast ogłoszenie w MSiG, zgodnie z art. 25b ust. 4 oraz 25d ust. 4 ustawy o KRS, jest obligatoryjne.

W konsekwencji, dzięki wprowadzeniu przepisów o braku konieczności uiszczania opłaty od MSiG, sąd nie musi zastanawiać się nad zabezpieczeniem środków na ogłoszenie. Sama istota postępowania z art. 25a-25d ustawy o KRS zakłada, że podmiot rozwiązany nie ma pieniędzy na opłatę za MSiG. Gdyby się bowiem okazało, że posiada zbywalny majątek lub faktycznie prowadzi działalność, sąd musi umorzyć postępowanie o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: