Kurator w prawie restrukturyzacyjnym

Karolina Rokicka-Murszewska        23 listopada 2015        Komentarze (0)

A ja znowu w podróży… W dodatku lekko wydłużonej, bo kierowca autobusu się pomylił i musiał zawracać. Z tej okazji Wisłę przekroczyłam dzisiaj już 4 razy, w tym 3 razy przejeżdżając warszawski Most Skłodowskiej-Curie. Do tego zaczynam odczuwać chęć wypicia mojej drugiej porannej kawy (jedna to ostatnio zdecydowanie za mało!), zepsuły mi się słuchawki, a pisanie nie idzie (choć takich problemów jak Rafał Chmielewski dzisiaj nie mam 🙂 ).

Dlatego, na poprawę humoru, będę pisać o kuratorze, czyli poruszę jeden z moich ulubionych tematów.

Jak wygląda sprawa kuratora w nowym prawie restrukturyzacyjnym? Otóż od 1 stycznia 2016 r. będzie w tym zakresie obowiązywała regulacja art. 68 prawa restrukturyzacyjnego:

1. Jeżeli po złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego dłużnik utracił zdolność procesową i nie działa za niego przedstawiciel ustawowy, a także jeżeli w składzie organów dłużnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zachodzą braki uniemożliwiające ich działanie, sędzia-komisarz, a przed dniem otwarcia postępowania sąd, ustanawia kuratora.

Jeżeli dla dłużnika ustanowiono kuratora na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym albo na podstawie art. 42 Kodeksu cywilnego, kuratora tego powołuje się na kuratora, o którym mowa w niniejszym przepisie.

W skrócie: jeśli coś się dzieje z możliwością występowania dłużnika przed sądem, sędzia komisarz lub sąd mają obowiązek ustanowić kuratora. Jeśli dłużnik już ma kuratora (ustanowionego w związku z niedopełnianiem przez niego obowiązków rejestrowych lub ustanowionego w celu powołania organów/likwidacji), to ta sama osoba będzie pełnić funkcję „kuratora restrukturyzacyjnego„, którego podstawą do działania będzie art. 68 p.r.

Przepis artykułu 68 rozwiązuje przy okazji kilka ważnych kwestii – m.in. rozstrzyga o tym, że jeśli kurator został ustanowiony w postępowaniu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, to jego kuratela przedłuży się również na postępowanie restrukturyzacyjne. Jednocześnie, powołanie kuratora nie jest przeszkodą do tego, aby dążyć do ustanowienia organów osoby prawnej czy usunięcia braków zdolności procesowej osoby fizycznej.

O wynagrodzeniu „kuratora restrukturyzacyjnego” (art. 69 prawa restrukturyzacyjnego), jak również zwrocie poniesionych wydatków, decyduje sędzia-komisarz (przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego – sąd) w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Wynagrodzenie ma być „stosowne do nakładu pracy”. W tym przypadku zastosowanie znajdą zasady z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (a dokładnie art. 32).

Regułą jest oczywiście, że koszt ustanowienia kuratora obciąża dłużnika. W przypadku ustanawiania kuratora na podstawie art. 42 K.c., jeśli jest wiadomym, że dłużnik nie posiada majątku, sąd rejestrowy od razu w postanowieniu decyduje o obciążeniu Skarbu Państwa (ewentualnie wnioskodawcy – jeśli nie był to dłużnik). Według nowej regulacji nie będzie już to takie proste. Zgodnie z art. 71 prawa restrukturyzacyjnego, żeby domagać się kosztów „kurateli restrukturyzacyjnej” od Skarbu Państwa, kurator będzie musiał najpierw wezwać do zapłaty dłużnika, a dopiero potem składać wniosek do sędziego komisarza o nakazanie tymczasowej wypłaty sumy kosztów ze środków Skarbu Państwa.

I na koniec o jeszcze jednej istotnej rzeczy – a mianowicie podatkach. Na podstawie art. 70 prawa restrukturyzacyjnego wynagrodzenie kuratora, zobowiązanego do zapłaty podatku VAT, podwyższa się o kwotę tego podatku. Oznacza to również, że kwota wydatków, podana przez kuratora, jest kwotą brutto.

Karlajn0507

Miało być zdjęcie Lipna, ale nie mam 🙂 zamiast tego – Toruń „zalany” przez świętych Mikołajów, podczas biegu św. Mikołajów (trasa biegła m.in. pod moim oknem, stąd taki dobry widok).
Zapraszamy Mikołajów do Torunia i  w tym roku!

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: