Odpowiedzialność poręczyciela upadłego w upadłości konsumenckiej

Karolina Rokicka-Murszewska        02 listopada 2015        2 komentarze

Dzisiaj wyjątkowo wpis nie jest wpisem pociągowo-autobusowym, ale tworzonym w komfortowych warunkach przy filiżance pysznej kawy. Jako, że u mnie „na tapecie” ostatnio wyłącznie upadłość konsumencka, dzisiejszy wpis poświęcony jest również tej tematyce. Zapraszam Cię do lektury!

Potencjalny upadły zazwyczaj myśli, że jeśli ogłosi upadłość konsumencką, to spokojnie spłaci swoje długi, ewentualnie – zostaną one umorzone. Owszem, to możliwe. Spokoju jednak nie zazna poręczyciel jego kredytu. Bo to do niego zwrócą się wierzyciele po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej kredytobiorcy.

Wskazaną sytuację normuje art. 491(15) ust. 5 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze:

ustalenie planu spłaty wierzycieli nie narusza praw wierzyciela wobec poręczyciela upadłego oraz współdłużnika upadłego ani praw wynikających z hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu skarbowego oraz hipoteki morskiej, jeśli były one ustanowione na mieniu osoby trzeciej.

Wynika z tego, że pomimo prowadzenia postępowania upadłościowego dłużnika, wierzyciel dalej może dochodzić swoich roszczeń od osoby trzeciej, która poręczyła daną wierzytelność (jak również od osoby, która była współdłużnikiem, np. współkredytobiorcy).

Odpowiedzialność poręczyciela (uregulowana w art. 879 § 1 K.c.) jest w wypadku upadłości dłużnika-konsumenta wyłączona, zaś plan spłaty wywiera skutek tylko pomiędzy wierzycielem a upadłym. Poręczyciel odpowiada za dług w pierwotnej wysokości oraz także w przewidzianym terminie i sposobie wykonania zobowiązania.

Ty prowadzisz postępowanie upadłościowe, ustalasz plan spłaty, a w tym czasie Twój wierzyciel może dochodzić swoich praw od poręczyciela wierzytelności. Nawet jeśli wierzytelność została objęta planem spłaty, to uzyskując tytuł wykonawczy na poręczyciela, wierzyciel ma prawo wszcząć egzekucję skierowaną do jego majątku. Spłata długu przez osobę trzecią zwalnia dłużnika ze świadczenia na rzecz tego wierzyciela w wykonaniu planu spłat.

Co może zrobić poręczyciel? Plan spłaty i umorzenie zobowiązań upadłego jest skuteczne w stosunkach z poręczycielem. Poprzez spłatę zobowiązania wstąpił on w miejsce wierzyciela, ale tylko w zakresie objętym planem spłat, a więc w określonych wysokościach i terminach. Natomiast jeśli wierzytelności zostały umorzone, poręczycielowi nie będzie przysługiwało roszczenie regresowe.

Nowa regulacja jest bardzo korzystna dla dłużnika. Ułatwia postępowanie i uprzywilejowuje upadłego „konsumenta”, stawiając za główny cel jego oddłużenie. Przepis art. 491(15) stanowi niejako „wyjątkiem od reguły”, gdyż głównym podmiotem chronionym przez tę konstrukcję jest wierzyciel.

20150210_142747

Na stronie Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch, w której pracuję (serdecznie Cię zapraszam do jej odwiedzenia!) znajduje się pewna istotna informacja o mnie:

„jako miejsce odpoczynku szczególnie cenię bałtyckie plaże”.

I to jest oczywiście prawda, gdyż najlepiej się relaksuję, słuchając szumu fal.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Pawel Luty 12, 2018 o 09:36

Witam. Posiadam kredyt hipoteczny i ten spłacam regularnie oraz dwa kredyty konsolidacyjne i z tymi mam problem, spłacam ile mogę. Jeden został już wypowiedziany i sprawa na etapie sądowym ale nie ma jeszcze nakazu. Całość zadłużenia to ok 150tysiecy zł. Mam pytanie czy ogłaszając upadłość będę mógł zachować mieszkanie? Deklaruje bankom konkretne kwoty spłat, proszę o ugody ale nikt nie chce mnie słuchać. Jak wejdzie komornik kwoty spłat będą wyższe. Bardzo proszę o radę gdyż sam już nie radzę sobie z tym wszystkim.

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Luty 12, 2018 o 18:21

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: