Zaświadczenie dla kuratora

Karolina Rokicka-Murszewska        18 września 2015        16 komentarzy

Jak zaczynałam pisanie bloga, to nawet nie przypuszczałam, że aż tak zainteresuje Cię temat kurateli i kuratora. Już wcześniej pisałam o wniosku o ustanowienie kuratora i o specyficznej pozycji kuratora w sprawie podatkowej. Natomiast temat dzisiejszy to zaświadczenie kuratora – do czego ono służy i o czym „zaświadcza”?

W zaświadczeniu dla kuratora sąd określa zakres jego uprawnień (art. 604 K.p.c.).

Kurator ma dokładnie tyle uprawnień, ile przyznaje mu sąd w postanowieniu o ustanowieniu kurateli. Odzwierciedleniem postanowienia jest właśnie zaświadczenie – jest w nim wskazana podstawa prawna powołania (może być to art. 42 K.c., art. 138 par. 3 Ordynacji podatkowej, art. 802 K.p.c. itd.). I właśnie zaświadczeniem, a nie postanowieniem posługuje się kurator w stosunkach zewnętrznych.

Jeśli więc sąd ustanowił kuratelę w oparciu o art. 42 K.c.:zaświadczenie - ogólneto taki kurator nie może reprezentować Spółki w postępowaniu przed sądem. Często oczekują tego byli pracownicy Spółki, którzy dowiedziawszy się o ustanowieniu kuratora, chcą, aby zastąpił Spółkę w sprawie pracowniczej. To niestety niemożliwe, jeśli kurator dysponuje wyłącznie zaświadczeniem, jak wyżej.

Żeby móc reprezentować Spółkę w postępowaniu, kurator potrzebuje wyraźnego wskazania, w jakim postępowaniu, przed jakim sądem, jakie są strony tego postępowania:

zaświadczenie - post.cywilneOczywiście, jeśli kurator ma wyłącznie reprezentować Spółkę, to jest jasne, że nie może podejmować próby powołania organów. Spotkałam się jednak również z takim zaświadczeniem, które obejmowało oba wyżej wskazane uprawnienia.

Zakres uprawnień może być również ukształtowany w oparciu o kryterium przedmiotowe i czasowe:

zaświadczenie - podatkowe

Z tego zaświadczenia wynika wyłącznie możliwość reprezentacji Spółki w postępowaniu podatkowym dotyczącym podatku od nieruchomości, i to wyłącznie od 1.01.2013 r. Jest to bardzo jasno i klarownie określony zakres uprawnień.

Zakres kurateli nie jest określony w przepisach wprost, stąd niezbędne jest zaświadczenie, które będzie wskazywało, do czego uprawniony jest kurator.

{ 16 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Wojtek Rudzki - spolkacywilna.info Wrzesień 18, 2015 o 16:47

Zaświadczenie, zaświadczeniem. Życie, życiem. A kuratorzy procesowi składający oświadczenia o charakterze materialnoprawnym w toku postępowania, kuratorami procesowymi.

Odpowiedz

Karolina Rokicka Wrzesień 18, 2015 o 17:28

Widzę kolega ma jakieś wyjątkowo negatywne doświadczenia z kuratorami? Ja patrzę na sprawę z punktu widzenia kuratora i zakres uprawnień jest wg mnie wiążący bezwzględnie. Z mojej praktyki wynika, że sąd szybciej zawiesi postępowanie, niż pozwoli na złożenie oświadczenia materialnoprawnego kuratorowi procesowemu

Odpowiedz

Wojtek Rudzki - spolkacywilna.info Wrzesień 18, 2015 o 18:34

Dla tzw. bezpieczeństwa kuratora sam nawet składałęm takie wnioski!

Odpowiedz

Joanna Wrzesień 29, 2015 o 12:55

Pani Karolina,

Mam prośbę o konsultację. Kurator został ustanowiony dla spółki z o.o. (Spółka A). Wspolnikiem tej Spółki jest osoba prawna – Spółka B. W spółce B zmarł Prezes Zarządu i jest ona aktualnie pozbawiona organu uprawnionego do reprezentacji. Kurator Spółki A nie może zatem zwołać Zgromadzenia Wspólników, gdyż w Spółce B jest konieczność ustanowienia Kuratora z art. 42 kc.

Kurator Spółki A chce złożyć wniosek o ustanowienie Kuratora w Spółce B względnie zawiadomić KRS aby dokonał takiej czynności z urzędu . Moje pytanie jest następujące :

1) czy kurator (działający w imieniu Spółki) jest zwolniony od opłaty sądowej z mocy prawa ? Moim zdaniem nie, gdyż zgodnie z ustawą o kosztach sądowych. zwolnienie z kosztów dotyczy Kuratora procesowego ustanowionego dla danej sprawy. Czy w takim razie we wniosku może zawrzeć wniosek o zwolnienie z kosztów?

2) czy nie lepszym pomysłem jest napisanie zawiadomienia do KRS iż Spółka B nie posiada organu uprawnionego do reprezentacji i zasygnalizować konieczność ustanowienia Kuratora z urzędu bez składania wniosku?

Z góry dziękuje za konsultację

Pozdrawiam

Joanna Miodyńska

Odpowiedz

Karolina Rokicka Wrzesień 29, 2015 o 16:00

Pani Joanno,
ma Pani rację, w takiej sytuacji kurator faktycznie nie będzie zwolniony od kosztów i składając wniosek o kuratelę powinien uiścić opłatę w wysokości 300 zł, ewentualnie złożyć wniosek o zwolnienie.
Niemniej, zastanawia mnie w tej sytuacji inna sprawa – czy w Spółce B nie ma rady nadzorczej? W grę wchodzi również spotkanie wspólników i powzięcie uchwały w sprawie Zarządu na zasadzie określonej w art. 227 par. 2 ksh.

Odpowiedz

Joanna Wrzesień 29, 2015 o 16:17

Nie ma Rady Nadzorczej – Prezes był także jedynym wspólnikiem:( Kurator w Spółce B nie będzie miał zatem łatwego zadania, gdyż w mojej ocenie będzie konieczne przeprowadzenie postępowania spadkowego.

Dziękuje za potwierdzenie co do kosztów – chyba w takiej sytuacji spróbuje najpierw napisać pismo do KRS aby podjął czynności z urzędu w celu ustanowienia Kuratora.

Pozdrawiam

Odpowiedz

Joanna Grudzień 12, 2015 o 18:46

Pani Karolino,

A spotkała się Pani z sytuacją, że Kuratorowi wydano Zaświadczenie, a 2 dni później wpłynęła skarga na orzeczenie referendarza (zakres zaskarżenia obejmował 1 z punktów postanowienia o ustanowieniu kuratora) . Zgodnie z odpowiednimi przepisami kpc po wniesieniu skargi orzeczenia referendarza traci moc – czy Kurator nadal jest kuratorem jeżeli Sąd nie wezwał go do zwrotu Zaświadczenia? W ogóle o wniesieniu skargi Kurator dowiedział się przez przypadek:)

Temat jest pilny więc będę wdzieczna za odpowiedź.

Pozdrawiam

Joanna Miodyńska

Odpowiedz

Karolina Rokicka Grudzień 13, 2015 o 17:05

Pani Joanno, w mojej praktyce nie spotkałam się dotychczas z sytuacją, kiedy o ustanowieniu kuratora orzekał referendarz. To, czy kurator formalnie dokonał zwrotu zaświadczenia, czy nie, nie ma znaczenia, gdyż nie zaświadczenie, a postanowienie sądu (w tym przypadku orzeczenie referendarza) decyduje o „byciu” bądź nie kuratorem. Niemniej, jeśli orzeczenie zarządzało również wpis kuratora do KRS (a zapewne tak było), to pozostaje ono w mocy do chwili rozpatrzenia skargi przez sąd rejonowy rozpoznający sprawę jako sąd pierwszej instancji. Koresponduje to z art. 603 kpc, zgodnie z którym postanowienie o ustanowieniu kuratora jest skuteczne i wykonalne z chwilą ogłoszenia, ewentualnie wydania – czyli kurator może wykonywać swoje czynności nie czekając na uprawomocnienie się orzeczenia.

Odpowiedz

Joanna Grudzień 14, 2015 o 12:47

Wpisu do KRS nie było bo spółka była zarejestrowana w RHB i na dzień dzisiejszy nie została przerejestrowana do KRS.

Skarga dotyczyła pkt 3 postanowienia, więc zostało ono zaskarżone w części.

Czy dobrze mi się wydaje że to orzeczenie w całości utraciło moc? I co w takiej sytuacji z Kuratorem, jeśli Sąd go nie poinformował w żaden sposób że funkcja ustala? Kurator nie wie też czy skarga jest formalnie poprawna i czy np. nie zostanie odrzucona. Czy w takiej sytuacji powinien zaprzestać czynności czy działać dalej?

Odpowiedz

Karolina Rokicka Grudzień 17, 2015 o 09:05

Pani Joanno, czego dotyczył pkt 3? bo jeśli kosztów albo zobowiązania do złożenia sprawozdania, to kurator działa dalej.

Odpowiedz

Antoni Październik 12, 2016 o 18:39

A jak to sie ma do uprawnień kuratora w stowarzyszeniu? Owszem art.30 ust.2 Prawa o stowarzyszeniach mówi, iż kurator oprócz obowiązku zwołania walnego zebrania, do czasu wybrania nowego zarządu „reprezentuje stowarzyszenie w sprawach majątkowych wymagających bieżacego załatwienia”.
Jak to rozumieć? Czy kurator przejmuje wszelkie kompetencje zarządu (np.łącznie z przyjmowaniem nowych członków bądź wykreślaniem tych, którzy nie płacą składek) czy tylko w sferze majątkowej (szeroko rozumianej: zawieranie nowych umów o pracę, zaciąganie nowych zobowiązań – lub wąsko rozumianej: np realizowanie tylko tych płatności wynikających z istniejących już umów i zobowiązań) ?

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Październik 14, 2016 o 17:06

Kurator ma zazwyczaj wąskie uprawnienia – wynikają one z postanowienia sądu o ustanowieniu kuratora (są wymienione również w zaświadczeniu). Kurator co do zasady nie przejmuje kompetencji zarządu i sformułowanie „sprawy wymagające bieżącego załatwienia” rozumiałabym raczej wąsko. Celem kuratora nie jest zawiadywanie stowarzyszeniem, tylko doprowadzenie do wyboru nowego organu i na tym powinien się skupić, a nie na obsłudze jednostki.

Odpowiedz

Anna Maj 30, 2017 o 16:50

Byłam kuratorem Fundacji – społecznym, wcześniej członkiem zarządu, po podjęciu różnych nieskutecznych ostatecznie działań zmierzających do powołania nowego zarządu, złożyłam wniosek o likwidację podmiotu oraz jednocześnie złożyłam rezygnację z dalszego pełnienia funkcji – ponieważ rozpoczęłam prace związaną z wyjazdami, poza miejscem zamieszkania. ok. 2 lata później – obecnie -otrzymałam wezwanie do zwrotu zaświadczenia o ustanowieniu kuratorem pod rygorem kary grzywny, w terminie 7 dni .Po przeprowadzce dokumentów z mojej działalności zawodowej i społecznej – ton papieru nie jestem w stanie szybko odszukać dokumentów – jakie sankcje grożą mi i w jakich warunkach mogę ich uniknąć?
Bardzo proszę o interpretację zwłaszcza że zachwiała się ostatnio moja sytuacja materialna z powodów zawodowych.

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Maj 30, 2017 o 18:31

Pani Anno, proponuję złożenie oświadczenia, że oryginał zaświadczenia dla kuratora zaginął w toku kurateli i że w razie odnalezienia zaświadczenia zobowiązuje się Pani do jego natychmiastowego zwrotu do Sądu, oraz do nieposługiwania się nim w jakimkolwiek celu w okresie między odnalezieniem dokumentu a jego dostarczeniem do Sądu.
Powinno wystarczyć, aczkolwiek nie daję gwarancji – Sądy różnie do tematu podchodzą.

Odpowiedz

Anna Maj 31, 2017 o 08:08

Bardzo dziękuję za odpowiedź. Dokument zaginął niestety dużo czasu po tym po tym kiedy już kuratorem nie byłam. Nie wiedziałam, że zaświadczenie może podlegać zwrotowi i że może dojść do takiego wezwania po takim czasie – pamiętam że wiosną wahałam się nad wyrzuceniem już innych dokumentów po Fundacji, pozostawiłam ją o ile pamiętam, ale nie wiem czy nie wywiozłam razem z dokumentami jakie jeszcze
archiwizuję ” przez kilka lat. Nie wiedziałam że zrzekając się funkcji ma znaczenie że posiadałam taki dokument – przecież nie jestem kuratorem i zaświadczenie nie jest obowiązujące i posługiwanie się nim byłoby niezgodne ze stanem prawnym. Byłam kuratorem społecznym nie zawodowym, nie zostałam pouczona co do moich praw i obowiązków- sąd wyznaczył mnie z urzędu, ponieważ byłam jedyną osobą z Fundacji jaka się interesowała jej sprawami i mieszkała w mieście gdzie była powołana Fundacja.

Odpowiedz

Karolina Rokicka-Murszewska Maj 31, 2017 o 08:23

Pani Anno, i dokładnie tak, jak mi tutaj na blogu, niech Pani opisze całą sytuację Sądowi. Mam nadzieję, że podjedzie do sprawy ze zrozumieniem.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: