Kuratela podatkowa, czyli dlaczego organ żądał złożenia deklaracji

Karolina Rokicka-Murszewska        11 sierpnia 2015        Komentarze (0)

Jak zapewne się domyślasz, będzie to krótka historia kurateli podatkowej. Jej podstawą prawną był art. 138 § 3 Ordynacji podatkowej, 603 par. 1 w zw. z art. 13 par. 2 Kodeksu postępowania cywilnego. Zakres czynności kuratora, wskazany w zaświadczeniu o kurateli, obejmował prowadzenie spraw spółki X w postępowaniu podatkowym. Określenia zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości dokonywał Prezydent Pewnego Miasta. Zażądał on w pewnym momencie, aby kurator złożył deklaracje na podatek od nieruchomości za spółkę. Prawidłowo? Niekonieczne.

Może zacznijmy od początku, czyli od podstawy prawnej. Przepis art. 138 § 3 O.p brzmi następująco:

Jeżeli osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej nie może prowadzić swoich spraw wskutek braku powołanych do tego organów, organ podatkowy składa do sądu wniosek o ustanowienie kuratora.

Nie wprowadza on odrębnej instytucji przedstawicielstwa ustawowego, wyłącznie dla celów danego postępowania, lecz musi być rozpatrywany łącznie z właściwymi przepisami prawa materialnego stanowiącymi podstawę powołania kuratora dla danego podmiotu.  Na tym tle zapadła ciekawa uchwała SN (III CZP 101/14). Sąd Najwyższy wskazał w niej, że art. 138 § 3 O.p. jest podstawą do złożenia wniosku, ale już podstawę prawną kurateli stanowi wyłącznie art. 42 § 1 k.c.

Zgodnie z treścią tego przepisu, wyznaczony kurator powinien postarać się niezwłocznie o powołanie organów osoby prawnej, a w razie potrzeby o jej likwidację. Również takie działania powinien podjąć kurator, o którego ustanowienie zawnioskowały organy podatkowe, korzystające ze swego uprawnienia w oparciu o art. 138 § 3 O.p.

Kurator ma współdziałać i współpracować z organem prowadzącym postępowanie (np. udostępniać dokumentację spółki) celem umożliwienia mu prowadzenia postępowania, jednakże nie może być stroną tegoż postępowania, czy kontroli (tak orzekł np. SO w Bydgoszczy, VIII Ga 232/14).

Z tych powodów uważam, że kurator ustanowiony na podstawie art. 138 § 3 O.p. nie ma możliwości złożenia deklaracji podatkowych za podatnika podatku od nieruchomości. A Ty – jak sądzisz?

20150719_183551Urokliwy kościołek na terenie warszawskiego UKSW. Napis na płocie głosił, że osiołek Franio je tylko siano i pije wodę. Niestety, Frania nie zobaczyliśmy –
pewnie chronił się przed upałem w swoim uroczym domku 🙂

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: