Prawo restrukturyzacyjne od jutra wprowadza zmiany w prawie upadłościowym

Karolina Rokicka-Murszewska        28 lipca 2015        2 komentarze

Zapewne pamiętasz, że od 1 stycznia 2016 r. będzie obowiązywać nowa ustawa – Prawo restrukturyzacyjne. Jeśli jednak zajrzymy do ostatniego przepisu tej ustawy – przepisu przejściowego – to dowiemy się, jakie są wyjątki od tej daty wejścia w życie:

1) art. 5, który wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 r.;

2) art. 148 i art. 149, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2015 r.;

3) art. 428 pkt 138 w zakresie dotyczącym art. 227, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Akt prawny został opublikowany 14 lipca 2015 r. Wejście w życie po upływie 14 dni oznacza obowiązywanie tego przepisu od 29 lipca 2015 r.

Przepis art. 428 P.r. dotyczy w całości ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (notabene – od nowego roku nastąpi zmiana nazwy tej ustawy na „Prawo upadłościowe„). Punkt 138 zmienia dwa przepisy – art. 227 i 228 Prawa upadłościowego i naprawczego. Natomiast ustawodawca zdecydował, że art. 428 pkt 138 P.r. wchodzi w życie jutro wyłącznie w zakresie art. 227 P.u.n. Trochę skomplikował nam życie, ale na szczęście dotyczy to tylko jednego przepisu.

O czym jest ten przepis? O sumach pieniężnych, wchodzących do masy upadłości oraz sumach uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo (jeżeli nie podlegały natychmiastowemu wydaniu), które dotychczas syndyk składał do depozytu sądowego.

Od jutra składać je będzie na oprocentowany rachunek bankowy lub na rachunek depozytowy Ministra Finansów.

Dlaczego to jest ważne i skąd ta zmiana? Warto prześledzić krótką historię tego przepisu. Od 2003 r. do końca 2014 r. sumy składane były przez syndyka na oprocentowany rachunek bankowy lub na sądowy rachunek depozytowy. Od 1 stycznia 2015 r. zadecydowano o składaniu do depozytu sądowego. To rozwiązanie zostało dość ostro skrytykowane (zob. np. stanowisko Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda), wskazywano m.in. na możliwość paraliżu postępowań upadłościowych, czy też nazywano „przymusowym wywłaszczeniem” podmiotu znajdującego się w stanie upadłości na rzecz Skarbu Państwa.

Z tego powodu (prawdopodobnie, gdyż nie wynika to z treści uzasadnienia do projektu ustawy) przywrócono możliwość składania środków na rachunek bankowy lub depozytowy MF – według wyboru syndyka.

 

20150724_102711

Wieże Katedry Gnieźnieńskiej – niestety tylko przejazdem. Kilka razy już byłam w Gnieźnie, ale zawsze przejazdem – nigdy nie miałam okazji go zwiedzić. Muszę to koniecznie nadrobić!

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Jakub Lipiec 28, 2015 o 23:13

Od strony praktycznej mogę dodać, że dużym problemem dla syndyków była szybkość wypłat środków pieniężnych z depozytu sądowego.

Odpowiedz

Karolina Rokicka Lipiec 29, 2015 o 16:29

@Jakub, dokładnie, a że kwestie zmian w art. 227 puin nie były konsultowane z syndykami, to te rozwiązania depozytowe przypominają trochę błądzenie we mgle.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: