Zmiany w prawie upadłościowym – fiskus nie będzie już uprzywilejowany

Karolina Rokicka-Murszewska        10 lipca 2015        Komentarze (0)

Być może słyszałeś już (a może czytałeś na jednym z naszych blogów?:), że 1 lipca 2015 r. wszedł w życie nowy Kodeks Etyki Radców Prawnych. Wczoraj zdawałam egzamin z etyki na aplikacji i muszę się pochwalić: poszło bardzo dobrze! Natomiast pamiętam, że ostatnio obiecałam Ci wpis o przywilejach (a raczej ich braku) Skarbu Państwa w nowej ustawie – Prawo restrukturyzacyjne, a więc – zapraszam do lektury.

Ustawa wprowadza nie tylko zupełnie nową regulację dotyczącą skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika, ale również nowelizuje szereg innych ustawach, m.in. prawo wekslowe, prawo o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeks postępowania cywilnego (który to już raz?!), ustawę o księgach wieczystych i hipotece, o rachunkowości. Ba, nawet ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 🙂  Większość tych zmian dotyczy jednak kilku, maksymalnie kilkunastu artykułów. Jakościowo (i ilościowo zresztą też) w najszerszym stopniu znowelizowana zostanie prawo upadłościowe i naprawcze.

Istotnym zmianom ulegnie podział na kategorie należności podlegających zaspokojeniu z funduszów masy upadłości. Dotychczasowy system cechuje się mocnym uprzywilejowaniem należności publicznoprawnych. Ponadto jest skomplikowany, dlatego postanowiono go uprościć. W jakich sposób?

Do końca 2015 r. podział obejmuje 5 kategorii. Ty – jeśli byłeś wierzycielem w postępowaniu upadłościowym – prawdopodobnie zostałeś zaliczony do kategorii czwartej. Przed Tobą były zaspokajane m.in. koszty postępowania upadłościowego, należności alimentacyjne, należności za pracę, podatki i inne daniny publiczne.

Niejednokrotnie prowadziła ta sytuacja do tego, że  fiskus zabierał wszystko, albo większość, nie chciał negocjować spłat należności . Dla przedsiębiorcy-wierzyciela zostaje niewiele… albo nic.

Od 1 stycznia 2016 r. będą cztery kategorie, przy czym tą uprzywilejowaną będzie tylko kategoria pierwsza. Kategorię drugą tworzą:

inne należności, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w innych kategoriach, w szczególności podatki i inne daniny publiczne oraz pozostałe należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne„.

Oznacza to, że z zakresu należności publicznoprawnych uprzywilejowanymi są jedynie przypadające za 3 ostatnie lata przed ogłoszeniem upadłości należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Nastąpiło więc całkowite zniesienie uprzywilejowania wszystkich pozostałych należności publicznoprawnych, w tym należności podatkowych – są one zrównane z należności wszystkich innych kontrahentów dłużnika.

Czy jest to zasadne rozwiązanie? Nie ulega wątpliwości, że tak! Spójrz na kilka argumentów z uzasadnienia do projektu ustawy (link do uzasadnienia znajdziesz tutaj):

  • zmniejszenie efektu domina – sytuacji, w której upadłość jednego przedsiębiorcy powoduje upadłość jego kontrahentów;
  • zmuszenie nieuprzywilejowanego  wierzyciela publicznoprawnego do głosowania za układem (dotychczas dla fiskusa korzystniejsza była likwidacji), co w konsekwencji doprowadzi do restrukturyzacji dłużnika;
  • obecna regulacja prowadzi tak naprawdę do tego, że ciężary publiczne, które ponosić powinien upadły, ponoszą osoby trzecie, które nie mają żadnych możliwości, aby temu przeciwdziałać.

Choć oczywiście, sprawdzenie tej regulacji w praktyce nastąpi dopiero w przyszłym roku.

20150708_152846W tym tygodniu nie tyko miałam egzamin, ale i spotkanie w Gdyni.

Muszę się przyznać – uwielbiam to miasto!

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: